POROTA

 

Předseda poroty

Ing. Robert Jurka
Ing. Robert Jurka
zakladatel soutěže, Moore Stephens

Členové (řazeno abecedně)

Pavel Bobek
Pavel Bobek
advokát
Ing. Jan Brantl
Ing. Jan Brantl
daňový poradce a auditor, Brantl & Partners, s. r. o.
Ing. Jiří Fojtík
Ing. Jiří Fojtík
ředitel Sekce metodiky a výkonu daní GFŘ
Ing. Alena Foukalová
Ing. Alena Foukalová
daňová poradkyně
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra finančního účetnictví a auditingu
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Jiří Nekovář
daňový poradce 002, Euro-Trend, s.r.o.
Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová
prezidentka Svazu účetních České republiky, auditorka SP Audit, s.r.o., daňová poradkyně, členka Národní účetní rady
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu
Počet členů poroty není konečný, finální složení poroty pro ročník 2016 bude uveřejněno dne 27. 11. 2016.
ČSOB Daňař & daňová firma roku
© Wolters Kluwer ČR, a. s.
Pravidla
Kontakty