Pro více informací o soutěži doporučujeme kliknout na políčko PRAVIDLA na horní liště. V této části soutěže se nominuje a/nebo hlasuje. Pro úspěšné odeslání formuláře pro nominace není nutné vyplnit nominace u všech kategorií soutěže.

NOMINACE PRO HLASOVÁNÍ ODBORNOU DAŇOVOU VEŘEJNOSTÍ

Největší daňové hvězdy

Zvolte si osobnosti, které považujete za největší daňové hvězdy z hlediska daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, mezinárodních daní, transfer pricingu, fúzí a akvizic nebo správy daní. Volte největší daňové hvězdy bez rozdílu věku. V této kategorii může soutěžit i osobnost, která je nominována mezi největší daňové naděje.
Můžete nominovat až 8 osob, přičemž není nutné vyplnit nominace pro všechny specializace (tzn. můžete například poslat nominaci pouze pro jednu osobu). Současně lze pro jednu specializaci vyplnit nominaci u více osob – např. nominujete 3 osoby za DPH. Pokud budete nominovat více osob než je počet políček ve formuláři, vyplňte po odeslání prvního formuláře nový formulář.
(Příklad: Libor Tleskač, ZETABETA TAX a.s., DPH, manažer)

Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Důvody nominací: (není povinné)

Největší daňové naděje

Vyberte osobnosti, které považujete za největší daňové naděje (podmínkou je datum narození mezi roky 1984 až 1996 včetně). Navzdory časově omezeným pracovním zkušenostem udivují tyto osobnosti nabytými daňovými znalostmi. Vyberte největší daňové naděje, přičemž není nutné vyplnit všechny nominace (tzn. můžete například poslat nominaci pouze pro jednu osobu). Pokud budete nominovat více osob než je počet políček ve formuláři, vyplňte po odeslání prvního formuláře nový formulář.
(Příklad: Libor Tleskač, ZETABETA TAX a.s., DPH, manažer)

Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Hlavní daňová oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Hlavní daňová oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Hlavní daňová oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Hlavní daňová oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:
Jméno:   Příjmení:   Zaměstnavatel:
Hlavní daňová oblast:   Pozice ve firmě, pokud je Vám známa:

Daňová osobnost roku 2017

Nominujte osobnost z podnikatelské nebo státní daňové sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět pro toto odvětví.

Jméno: Příjmení:
Zaměstnavatel:   Pozice v zaměstnání:
Důvod nominace: (povinné)


 

Vaše emailová adresa:
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů
Potvrzuji, že jsem si přečetl/přečetla pravidla soutěže, porozuměl/porozuměla jsem jim, schvaluji je a přistupuji k nim dobrovolně.
 

 


ČSOB Daňař & daňová firma roku
© Wolters Kluwer ČR, a. s.
Pravidla
Kontakty